BIOPSY PUNCH KIT 4MM

SKA961712 MFG #: SKA961712
Biopsy Punch Tray 4mm.