CARNATION INST BREAKFAST CHOC

53032 MFG #: 12495540